ONS VERHAAL

Sinds 1982 zijn wij geïnspireerd en gemotiveerd om deel te nemen aan de opbouw van een samenleving die zich bewust is van de huidige uitdagingen en die zich inzet voor biologische en biodynamische landbouw. Dit is de enige garantie voor gezonde en milieuvriendelijke voeding voor toekomstige generaties.

40 jarig bestaan

VAN VAJRA TOT ORIGAMI

Het verhaal van Vajra begint in 1982 toen een groep geëngageerde individuen, zich bewust van de sociale en ecologische uitdagingen, besloot producten aan te bieden afkomstig van biologische en biodynamische boerenlandbouw. Een baanbrekende aanpak in die tijd. Biologische producten waren zeldzaam en er bestond nog geen certificatie voor bio producten. Zogenaamde "natuurlijke" producten werden op de Belgische markt gebracht door zeldzame pioniers zoals Vajra.

In de afgelopen 40 jaar heeft Vajra zich ingezet om het beste van biologische voeding aan te bieden en de voordelen van een zo natuurlijk mogelijk dieet met meer respect voor zichzelf en het milieu te promoten.   

In 2022 heeft Vajra plaatsgemaakt voor Origami na 40 jaar. Een verandering die strookt met de continuïteit van gedeelde waarden. Een nieuwe naam voor ongewijzigde waarden en engagementen. Bij Origami zijn we ervan overtuigd dat elke maaltijd kan bijdragen tot een betere toekomst voor ons en voor de planeet.

Onze missie

EEN GEZOND EN 100% PLANTAARDIG AANBOD

Ons product assortiment is over de jaren aanzienlijk gegroeid, maar onze missie is blijft onveranderd. Onze prioriteit is altijd geweest om u een breed assortiment gezonde kwaliteitsproducten aan te bieden die met het grootste respect voor het milieu worden geteeld. Onze overtuiging om dit te bereiken is in de loop der jaren alleen maar toegenomen en de klimaatuitdagingen bevestigen dit meer dan ooit. Ons assortiment is dan ook 100% plantaardig. Dankzij u kunnen we een verschil maken, voor onszelf, ons gezin en de planeet. Een deugdzame en duurzame actie, maaltijd per maaltijd: Together for Better !

Onze belofte

ETHISCHE EN DUURZAME LANDBOUW

Al onze producten zijn biologisch en voor een groot deel ook  biodynamisch geteeld.

Wij onderhouden sterke samenwerkingen met een groot aantal landbouwers. Biologische en biodynamische landbouw garanderen een betere bescherming van de landbouwers, hun landbouwgrond en de dieren die er leven. We werken meer en meer samen met Belgische landbouwers en zorgen ervoor dat ons assortiment lokale producten zich uitbreidt. 

Al onze producten zijn 100% plantaardige. Overmatige consumptie van dierlijke producten heeft een nefaste impact op het milieu en onze gezondheid. Daarom pleiten wij voor een zo plantaardig mogelijk dieet, met een voorkeur voor veel groenten, granen en plantaardige eiwitten.

DE VAJRA À ORIGAMI

Depuis 40 ans, Origami (ex-Vajra) s’engage à offrir ce que le bio a de meilleur. Fondé par un collectif de personnes prônant les bienfaits d’une alimentation macrobiotique et plus respectueuse de soi et de l’environnement. Chez Origami, nous sommes convaincus que chaque repas peut contribuer à un avenir meilleur pour nous et pour la planète.  

En 2022, nous avons fait le pas de changer de nom. C'est fort d'une histoire longue de 40 ans, que Vajra donne sa place aujourd'hui à Origami. Un changement qui s'inscrit dans le continuité des valeurs partagées. Un nouveau nom pour des valeurs et engagements inchangés.

UNE OFFRE SAINE ET 100% VÉGÉTALE

Depuis notre création, notre catalogue s’est largement étoffé mais notre mission n'a pas changé. Vous offrir un large éventail de produits sains de qualité, cultivés dans le plus grand respect de l'environnement a toujours été notre priorité. Notre conviction à la réaliser n’a fait que s’accentuer au fil des ans et l’urgence climatique nous le confirme encore aujourd'hui plus que jamais. C'est pour cela que notre offre de produits est 100% végétale. Grâce à vous que nous pouvons faire la différence, pour nous-mêmes, nos familles et la planète. Une action vertueuse et durable : Together, for better ! 

UNE AGRICULTURE ÉCOLOGIQUE ET DURABLE

Tous nos produits sont biologiques, et en partie biodynamiques. 

Nous cultivons des partenariats forts avec un grand nombre d’agriculteurs. L’agriculture biologique et biodynamique garantit une meilleure protection des agriculteurs, leurs terres agricoles, et de la faune qui y trouve refuge. Nous collaborons autant que possible avec des agriculteurs belges et veillons à élargir notre offre de produits locaux. 

L’ensemble de notre offre est d’origine végétale. La consommation excessive de produits d’origine animale étant néfaste pour l’environnement mais également pour la santé. C’est pourquoi nous prônons une alimentation la plus végétale possible, qui donne la part belle aux légumes, céréales et protéines végétales.

ONZE WAARDEN

MEER DAN BIO

Naast biologische voeding, pleiten wij voor producten met de meest veeleisende labels (Demeter, Biogarantie, en andere) en een 100% natuurlijke samenstelling.

100% PLANTAARDIG

Wij moedigen een zo plantaardig mogelijk dieet aan, om voor onszelf en onze planeet te zorgen. Bij Origami vindt u geen producten van dierlijke oorsprong.

FAMILIAAL

Een familiebedrijf dat individuen verbindt die dezelfde passie delen voor gezond, milieuvriendelijke voeding voor de toekomstige generaties.

DUURZAAM

Milieubescherming staat centraal in onze acties: 100% recycleerbare verpakkingen en een aanbod dat voor een grotere (bio)diversiteit op ons bord zorgt.